Slutte å spille

Dersom du sliter med et gambling problem kan det være svært vanskelig å slutte. Det første man må gjøre er å motivere seg selv til å slutte. Dette kan deles inn i viljen til å gjøre en forandring, troen på at man klarer å gjennomføre forandringen og forberedelse til forandringen. Den eneste måten å klare å slutte å spille på er å ha viljen til å slutte, gjennomføre og bli spillfri.

Spilleproblemer oppleves ofte i forskjellige faser. Det hele starter med at man ikke ser spillingen som et problem, men de som står deg nær begynner å fatte mistanke. Deretter opplever man negative konsekvenser med spillingen og man vurderer om det er på tide å gjøre en forandring. I den neste fasen begynner man å ta konkrete steg mot en forandring, og til slutt vil det hele stabiliseres.

Slutte å spille

Det kan være vanskelig å finne motivasjonen til å slutte å spille, et godt hjelpemiddel er å tenke på fremtiden og hvordan du ønsker at den skal se ut. Du kan stille deg spørsmål som:

  • Hvordan vil jeg at mitt liv skal være om fem år?
  • Dersom gambling ikke var et problem, hvordan ville mitt liv vært?
  • Hva vil jeg bruke min fritid på?
  • Hvordan ønsker jeg å ha det i mine forhold?

Den beste måten å klare å kontrollere spillingen og slutte å spille er å kontrollere risikosituasjoner og håndtere trangen etter å spille. Det første du må gjøre er å identifisere dine risikosituasjoner slik at du vet hva du skal styre unna og hvordan du skal oppføre deg og håndtere situasjonen på best mulig måte. Du må også håndtere trangen til å spille, dette kan gjøres ved å skrive ned når trangen starter og slutter. Da vil du vite omtrent hvor lenge tragen vil vare neste gang, for eksempel 5 minutter. Når du føler at du må spille er det viktig å gjøre noe annet slik at du får tankene over på noe annet.

Å slutte å spille er vanskelig alene, og det er derfor lurt å være åpen og ærlig med venner og familie. De er der for å støtte deg og hjelpe deg gjennom denne vanskelige tiden.